Význam typografie v logu: typ písma je dôležitejší ako význam slova

Zaujímavosti
Význam typografie v logu: typ písma je dôležitejší ako význam slova

Typ písma použitý v logu môže byť pre logo kľúčový – môže ho podporiť alebo „zabiť“. Výber typu písma pri tvorbe loga sa dostáva často až na poslednú priečku. Avšak správna voľba písma je rovnako dôležitá ako farba alebo piktogram, ktoré sa v logu nachádzajú. V súčasnosti je k dispozícii mnoho druhov písma a vybrať to správne nie je vôbec jednoduché. Prinášame niekoľko tipov, aby písmo vo Vašom logu bolo v súlade nie len s filozofiou firmy ale aj s celkovým dizajnom loga.

Správne zvolený typ písma dáva logu nový rozmer a mení jeho charakter. Silným ukazovateľom smeru, ktorým sa vyberiete, bude práve font, ktorý použijete. Typy písma delíme na dve hlavné skupiny: pätkové (serif) a bezpätkové (sans-serif). Pätkové písmo je také, ktoré má pätky – t.j. akési „ozdoby“. Pätky okrem estetického účelu slúžia aj pri čítaní textu v riadkoch ako akési oporné body pre náš zrak. Ideálnym príkladom na porovnanie je písmeno „I“. Pri pätkovom písme sa „I“ na všetkých jeho koncoch rozširuje. Bezpätkové písmo je v prípade „I“, iba rovná čiara.

Rozdiel medzi pätkovým a bezpätkovým písmom.
Porovnanie serif a sans-serif - vyznačené pätky na jednotlivých písmenách.

Pekným príkladom pre pätkové písmo je font Georgia. Predstavuje ľahko čitateľné a elegantné písmo. Obľúbený font Verdana je reprezentantom bezpätkového písma.

Porovnanie fontu Verdana a Gergia.
Vľavo bezpätkový font Verdana. Vpravo pätkový font Georgia.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že existujú 3 smery, ktorými sa za pomoci typografie môže Vaše logo uberať. Písmo môže zmeniť Vaše logo na modernú, decentnú alebo „zábavnú“ firmu. Pokiaľ ste moderná firma, ktorá ide s dobou a neustále inovuje, bude pre Vaše logo vhodné bezpätkové písmo. Ak ste konzervatívna, „decentná“ firma alebo firma, ktorá je založená na tradíciách veľmi vhodným písmom pre Vaše logo bude pätkové alebo historické písmo, ktoré u Vašich klientov a zákazníkov vyvolá pocit stability alebo tradície.

Logo Saidlova. Logo Rodekov.

Zaoberá sa Vaša firma niečím špecifickým a je určitým spôsobom „hravá“? V toto prípade môže byť výber fontu odvážnejší. Dôležité je ale poznať dokonale svoju cieľovú skupinu. Napríklad firma, ktorej cieľovou skupinou sú deti, môže s pokojným svedomím použiť rukou písaný font alebo grafitové písmo.

Montessorihračky.cz logo

Ak plánujete vložiť do Vášho loga aj slogan, je vhodné si vybrať fonty dva. Prvý sa využije na nápis v logu a druhý na podnadpis - slogan. Slogan je zvyčajne v logu menej dominantný, a preto je pre neho lepšie použiť jednoduchší a ľahko čitateľný font. Typ písma je následne vhodné používať aj pre iné reklamné texty a materiály – na web, v propagačných materiáloch a podobne. Pri výbere fontu môžete byť oveľa kreatívnejší. Nikdy však nezabúdajte, kto je Vaša cieľová skupina.

Finančné, poradenské, právne spoločnosti

Každá profesionálna finančná spoločnosť chce u svojich klientov vzbudzovať pocit stability a dôvery. Typografia v hornom navrhnutom logu spoločnosti je dosť odvážna – písmo je zaoblené a pôsobí príliš hravým dojmom. Naopak, spodné logo je jednoduché a elegantné. Bolo v ňom použité bezpätkové písmo. Firmu stavia do pozície profesionálnej, sebavedomej a stálej firmy, ktorá je v tomto prípade pre finančnú spoločnosť kľúčová.

Logo finančné spoločnosti.

Technické, IT spoločnosti

V prvom prípade grafik navrhol k piktogramu ručne písané písmo, ktoré pôsobí mohutnejším a tučnejším dojmom. Pre technické zameranie a celkový kontext spoločnosti však nie je vhodné. Odvážnejší a modernejší typ písma (Sans-serif) však výrazný geometrický piktogram nachádzajúci sa v logu podporuje a zároveň s ním vytvára dokonalý súlad.

IT logo.

„Hravé“ firmy

Spoločnosť Kangaroo sa zaoberá výrobou marmelád a džemov. Už len jej názov je veselý. Hravejšie písmo v spodnom logu jednoznačne lepšie korešponduje a podporuje celkový dizajn loga v porovnaní so serióznym písmom použitým v hornom návrhu. Použitý tradičný font v prvom návrhu loga je preto nevhodný. Ľahké a guľaté tvary ručne písaného písma sú preto ideálnou voľbou pre samotného logo ako aj jeho cieľovú skupinu.

Hravé logo.

Chcete profi logo bez kompromisov?