Slávne logo - Google

Slávne logá
Slávne logo - Google

Logo slávnych firiem ako Google, IBM, Apple, Coca-Cola, Nike a mnoho ďalších sú predmetom štúdia a vďaka úspechu týchto firiem a dômyselnosti ich loga fascinujú našu predstavivosť. Minulosť týchto firiem je plná zaujímavých príbehov a omylov, ktoré ovplyvnili tvár služieb a produktov, ktoré denne využívame. Často narazíme na príbehy viažuce sa k ich vzniku a budovaní ich identity. Tvorba loga bola ovplyvnená úspešnými značkami a logotypmi, ktorých história niekedy siaha viac ako sto rokov dozadu.

Rozhodli sme sa pozrieť bližšie na niektoré zaujímavé príbehy a pripraviť sériu článkov s názvom Slávne logo.

Začneme návratom do obdobia, kedy sa začala písať história slovného spojenia googliť/vygoogliť a všetko čo k tomu patrí.
Reč bude o firme Google a jej logu.

Málo ľudí vie, že firma sa pôvodne volala BackRub a zmena mena nastala kvôli uvedeniu nového hlavného produktu, ktorým bol vyhľadávač (pôvodné označenie BackRub projekt). Zakladatelia Larry Page a Sergej Brin mali pre ich nový vyhľadávač vymyslený názov Googol (čo predstavuje číslo 1 nasledované 100 nulami). Chyba v hláskovaní spôsobila, že logo bolo navrhnuté s názvom Google namiesto Googol. Vďaka tejto drobnej chybe dnes poznáme a používame Google a nie Googol. Neskôr bol do loga pridaný výkričník podľa vzoru Yahoo!, ale po necelom roku bol opäť odstránený.
Len pre zaujímavosť, ak Vám Googol znie trošku zvláštne až detsky tak ste na správnej stope. Toto slovo totiž vymyslel 9-ročný synovec matematika Edwarda Kesnera, ktorý nevedel vymyslieť dostatočne pekné slovo, ktoré by toto veľké číslo označovalo. Jeho synovec však v roku 1938 na otázku tohto matematika nezaváhal, a tak toto horibilné číslo dostalo svoje meno.

Prvé logo Google (vľavo), logo s výkričníkom používané neskôr (vpravo). Obe s fontom Baskerville Bold.

Google je známy špecifickými verziami loga, tzv. doodles, ktoré sú vytvorené na počesť rôznych udalostí, výročí alebo podujatí (napr. olympijské hry, výročia narodenia/úmrtia známych osobností atď.). Prvé vytvorili samotní zakladatelia 30. augusta 1998 ako tzv. out-of-office oznam, pretože sa v tom čase nachádzali na festivale Burning Man. Ak by náhodou v čase ich neprítomnosti vyhľadávač spadol a nebol dostupný, toto modifikované logo malo návštevníkov informovať, že sa opravy tak skoro nedočkajú. Ľuďom sa tento odkaz zapáčil a odvtedy bolo vytvorených viac ako 1000 takýchto modifikácií Google loga.

Burning man Google doodle
Burning Man Google doodle. Prepáčili by ste výpadok, ak by ste ho videli?

Autorom aktuálneho oficiálneho loga je Ruth Kedar a vychádza z typu písma Catull. Tento font sa používa v Google logu od roku 1999, kedy vystriedal font Baskerville Bold. Aktuálna podoba Google loga uvedená v roku 2013 je tzv. plochá (flat). Farby loga primárne vyjadrujú hravosť a nerešpektovanie pravidiel (čo Googlu naozaj ide), nakoľko farby na jednotlivých písmenách sa nestriedajú pravidelne.
Pôvodne mala byť táto filozofia vyjadrená pokrútením niektorých písmen. Tento nápad však neprešiel, a túto úlohu na seba zobrala kompozícia farieb jednotlivých písmen.

Google logo
Aktuálne logo používané od roku 2013.

Logo musí zaujať, prinútiť zamyslieť sa a v neposlednom rade musí byť estetické a nadčasové. Po viac ako 16 rokoch od uvedenia prvého Google loga vidieť, že koncept ostáva zachovaný a iba prevedenie je aktualizované smerom k čistote a minimalizmu. Jednoduchosť, minimalizmus a grafika bez 3D efektov, to sú aktuálne silné trendy, ktorými sa tvorba loga a grafiky všeobecne uberá.


Chcete profi logo bez kompromisov?